Cảnh báo lỗi (Error warning)

Lưu ý các lỗi phổ biến sau đây:

1.     I am writing in relationship with your job advertising. NOT in relationship of…. My relationship with my parents is very strong. NOT my relation with my parents

Các cụm thường dùng :

Build /Develop/Establish/Form /Have + a realationship

A+close/long-stading/working/sucessful +relationship

A relationship with/between.Not relationship to someone.

2.     Grow có thể có thể dùng được với các loại cây cối: We could grow flowers and trees here ( Chúng ta có thể trồng hoa và cây cối ở đây). Hoặc với các sự vật : The business is growing rapidly (Việc kinh doanh phát triển nhanh chóng). Nhưng grow up chỉ có thể được dùng với người hoặc các thành phố: The city grew up from a small group of houses near the river( Thành phố này đã phát triển từ những nhóm các ngôi nhà nhỏ ven sông). Grow up là nội động từ, điều này có nghĩa rằng bạn không thể dùng nó với một túc từ. NOT the government grew up the city.

3.     Remember(nhớ lại): to have a memory in your mind( có một ký ức trong trí nhớ).

I remember my first day at school(tôi nhớ lại ngày đầu tiên đi học)

Remind(gơi nhớ): someone or something helps you to remember something(một ai hoặc một điều gì đó giúp bạn nhớ lại một điều nào đó).

Remind thường không được dùng với chủ từ I. It reminds me of when I lived in Egypt( Nó nhắc tôi nhớ lại lúc tôi sống ở Ai Cập).NOT I remind of when…. You remind me of my sister ( Bạn làm cho tôi nhớ chị tôi). NOT I remind me of….

4.     Health: là danh từ . Healthy: là tính từ. Chúng ta viết hoặc nói về education and health( giáo dục và sức khỏe) hoặc mental and health(sức khỏe tinh thần) NOT education and healthy or mental healthy. Chúng ta nói someone is strong and healthy. NOT strong and health.

Các cụm từ thường dùng:

Health+ benefits/risks/problems/care/education/system.

In good/ in poor/in excellent + health

Chúng ta có thể dùng health để miêu tả những điều khác với cơ thể của bạn: a healthy appetite, a healthy diet, a healthy economy, a healthy disrespect for authority.Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s