Thành ngữ tiếng Anh

1. Mỗi thời, mỗi cách

Other times, other ways

2. Trèo cao té nặng

The greater you climb, the greater you fall.

3. Dục tốc bất đạt

Haste makes waste.

4. Tay làm hàm nhai

no pains, no gains

5. Phi thương,bất phú

nothing ventures, nothing gains

6. Tham thì thâm

grasp all, lose all.

7. có mới, nới cũ

New one in, old one out.

8. Cuả thiên, trả địa.

Ill-gotten, ill-spent

9. Nói dễ, làm khó.

Easier said than done.

10. Dễ được, dễ mất.

Easy come, easy goes.

11. Túng thế phải tùng quyền

Necessity knows no laws.

12. Cùng tắc biến, biến tắc thông.

When the going gets tough, the tough gets going.

13. Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên

Man propose, god dispose

14. Còn nước, còn tát.

While ther’s life, there’s hope.

15. Thùng rổng thì kêu to.

The empty vessel makes greatest sound.

16. Hoạ vô đon chí.

Misfortunes never comes in singly. He who excuses himself, accuses himself

17. Có tật thì hay giật mình. Tình yêu là mù quáng.

Affections blind reasons. Love is Blind.

18. Cái nết đánh chết cái đẹp.

Beauty dies and fades away but ugly holds its own

19. Yêu nên tốt, ghét nên xấu.

Beauty is in the eye of the beholder

20. Chết vinh còn hơn sống nhục.

Better die on your feet than live on your knees

21. Có còn hơn không.

Something Better than nothing If you cannot have the best, make the best of what you have

22. Một giọt máu đào hơn ao nước lã.

Blood is thicker than water

23. Lời nói không đi đôi với việc làm.

Do as I say, not as I do

24. Tham thực, cực thân.

Don ‘t bite off more than you can chew

25. Sinh sự, sự sinh.

Don ‘t trouble trouble till trouble trouuubles you

26. Rượu vào, lời ra.

Drunkness reveals what soberness conceallls

27. Tránh voi chẳng xấu mặt nào.

For mad words, deaf ears.

28. Thánh nhân đãi kẻ khù khờ.

Fortune smiles upon fools

29. Trời sinh voi, sinh cỏ.

God never sends mouths but he sends meat

30. Cẩn tắc vô ưu.

Good watch prevents misfortune

31. Hữu xạ tự nhiên hương.

Good wine needs no bush

32. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây.

Gratitute is the sign of noble souls

33. Chí lớn thuong gặp nhau,

Great minds think alike

34. đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu.

Birds of the same feather stick together

35. Đánh chết cái nết hong chừa.(?)

Habit is the second nature

36. Đèn nhà ai nấy sáng.

Half the world know not how the other half lives

37. Cái nết đánh chết cái đẹp.

Handsome is as handsome does

38. Trong Khốn Khó Mới Biết Bạn Tốt.

Hard times show whether a friend is a true friend

39. giận hóa mất khôn.

Hatred is as blind as love

40. Điếc không sợ súng.

He that knows nothing doubts nothing

41. No bụng đói con mắt.

His eyes are bigger than his belly

42. Miệng hùm, gan sứa.

If you cannot bite, never show your teeth

43. Lắm mối tối nằm không.

If you run after two hares, you’ll catch none

44. Đã trót thì phải trét.

If you sell the cow, you will sell her milk too

45. Vạn sự khởi đầu nan.

It is the first step that counts

46. Xem việc biết người.

Judge a man by his work

47. Dĩ hoà vi quý.

Judge not, that ye be not judged

48. Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ.

Laugh and grow fat. Laughter is the best medicine.

49. Cha nào, con nấy.

Like father, like son

50. Xa mặt, cách lòng.

Out of sight, out of mind Long absent, soon forgotten

51. Thắng là vua, thua là giặc.

Losers are always in the wrong

52. Đen tình, đỏ bạc.

Lucky at cards, unlucky in love

53. Ăn miếng trả miếng.

Tit For Tat Measure for measure An Eye For An Eye.

A Tooth For A Tooth.

54. Việc người thì sáng, việc mình thi quang

Men are blind in their own cause

Không vào hang cọp sao bắt được cọp con.

Neck or nothing

55. Trăm nghe không bằng mắt thấy.

Observations is the best teacher

56. Con sâu làm sầu nồi canh.

One drop of poison infects the whole of wine

57. Sai một ly đi một dặm.

One false step leads to another

58. Ở hiền gặp lành.

One good turn deserves another

59. Thời qua đi, cơ hội khó tìm .

Opportunities are hard to seize

60. Ăn theo thuở, ở theo thời.

Other times, other manner

61. Đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy.

Pay a man back in the same coin

62. Im lặng tức là đồng ý.

Silence gives consent

63. Chín người, mười ý.

So many men, so many minds

64. Lực bất tòng tâm.

So much to do, so little done.

65. Người thâm trầm kín đáo thường là người có bản lĩnh hơn người.

Still waters run deep

66. Càng đông càng vui.

The more, the merrier

67. Không có lửa sao có khói.

There is no smoke without fire Where ther is smoke, there is fire

68. Đoàn kết thì sống, chia rẽ thì chết.

United we stand, divided we fall

69. Đi một ngày đàng, học một sàng khôn.

Travelling forms a young man

70. Tai vách, mạch rừng.

Walls have ears

71. Bụng làm, dạ chịu.

Two wrongs do not make a right

72. Gieo Gió Gặp Bảo

We reap as we sow

73. Máu chảy, ruột mềm.

When the blood sheds, the heart aches

74. Vắng chủ nhà, gà mọc đuôi tôm.

When the cat is away, the mice will play

75. Dậu đổ, bìm leo.

When the tree is fallen, everyone run to it with his axe

76. Chứng Nào Tật Nấy.

Who drinks, will drink again

77. Suy bụng ta ra bụng người.

A thief knows a thief as a wolf knows a wolf

78. Lòi nói là bạc, im lặng là vàng

Speech is silver, but silence is gold

79. Một giọt máu đào hơn ao nước lã.

Blood is much thicker than water.

80. Chớ để ngày may những gì mình có thể làm hôm nay.

Makes hay while sunshines.

81. Những gì mình mong đợi ít khi nào xảy ra, Những gì mình không mong muốn thì lại cứ đến.

What we anticipate seldom occurs; what we least expect generally happens.

82. Đừng điếm gà trước khi nó nở.

Don’t count your chicken before they hatch.

83. Việc gì làm được hôm nay chớ để ngày mai.

Make hay while the sun shines.

84. Lính già không bao giờ chết. Lính trẻ chết.

Old soldiers never die. Young ones do.

85. Thùng rổng thì kêu to.

The empty vessel makes greatest sound.

86. Tứ cố vô thân, Họa vô đơn chí

Joy may be a wiser. But sorrows sure is free

87. Gậy ông đập lưng ông / ăn miếng trả miếng

An eye for an eye, a tooth for a tooth.

88. Cơ hội chỉ đến một lần.

Opportunity knocks but once.

89. Cười là liều thuốc tốt nhất

laughter is the best medicine.

90. Trèo cao, té nặng

The higher you clime, the greater yoy fall

91. Đường đi ở miệng

He that has a tongue in his head may find his way anywhere.

92. Đừng đùa với lửa

Fire is a good servant but a bad master.

93. Chết vinh còn hơn sống nhục

Better a glorious death than a shameful life.

94. Cái nết đánh chết cái đẹp

Handsome is as handsome does.

95. Rượu vào, lời ra

Drunkness reveals what soberness conceals.

96. Im lặng tức là đồng ý.

Silence gives consent.

97. Hóa thù thành bạn

Make your enemy your friend.

98. Có qua có lại mới toại lòng nhau.

Scratch my back; I’ll scratch yours.

99. Quyết chiến quyết thắng.

Play to win!

100. Đoàn kết thì sống, chia rẽ thì chết.

United we stand, divided we fall.

101. Cái gì có thể áp dụng cho người này thì cũng có thể áp dụng cho người khác.

Sauce for the goose is sauce for the gander.

102. Cây ngay không sợ chết đứng.

A clean hand wants no washing.

103. Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ.

Laughter is the best medicine.

104. Chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng.

Catch the bear before you sell his skin

105. Chở củi về rừng.

To carry coals to Newcastle.

106. Ác giả ác báo

Curses (like chickens) come home to roost.

As the call, so the echo.

He that mischief hatches, mischief catches.

107. Đỏ như gấc

As red as beetroot.

108. Chờ mà xem

Wait and see.

109. Càng đông càng vui

The more the merrrier.

110. Cái gì đến sẽ đến

What will be , will be.

111. Sông có khúc, người có lúc

Every day is not saturday.

112. Tay làm hàm nhai, tay quai miệng trễ

No bees, no honey, no work, no money.

113. Cầu được ước thấy

Talk of the devil and he is sure to appear.

114. Muộn còn hơn không

Better late than never.

115. Câm như hến

As dump as oyster.

116. Thừa sống thiếu chết

More dead than alive.

117. Ngủ say như chết

Sleep like alog/ top.

118. Nhập gia tùy tục

When is Rome, do as the Romans do.

119. Ai giàu ba họ, ai khó ba đời

Every dog has his day.

120. Ăn như mỏ khoét

Eat like a horse.

121. Yêu cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi

Spare the rod, and spoil the child.

122. Mưu sự tại nhân, hành sự tại thiên

Man proposes, God disposes.

123. Ai biết chờ người ấy sẽ được

Everything cornes to him who wait.

124. Ăn cắp quen tay, ngủ ngày quen mắt

Once a thief, always a thief.

125. Ăn cháo đá bát

Bite the hand that feeds.

126. Ăn chắc mặc bền

Comfort is better than pride.

127. Gậy ông đập lưng ông

what goes around comes around.

128. Thời gian sẽ trả lời

time will tell.

129. Gần mực thì đen gần đèn thì sang

A man is known by the company he keeps.

130. Lúc khó khăn mới biết bạn hiền

A friend in need in a friend indeed.

131. Tri nhàn tiện nhàn đãi nhàn hà thời nhàn

All happiness is in the mind.

132. Con nhà tông, không giống lông cũng giống cánh

An apple never falls far from the tree.

133. Tiên hạ thủ vi cường

Attack is the best form of defense.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s